درمان انحراف ستون فقرات ( اسکولیوز )

تشخیص و درمان بدون جراحی انحراف ستون فقرات ( اسکولیوز ) با بریس متناسب با شدت بیماری.

پای مصنوعی

ساخت انواع پروتز های پای مصنوعی ( زیر زانو و بالای زانو ) با بهترین متریال موجود

درمان خار پاشنه

تشخیص و درمان خار پاشنه بدون عمل جراحی
previous arrow
next arrow
Slider