2016-11-05

ثابت کننده زانو

ین وسیله بسیار مناسب جهت ثابت نگه داشتن زانو می باشد با این وسیله از خم شدن زانو جلوگیری می شود
2016-10-30

مچ بند طبی

معرفی : از جنس نئوپرن ساخته شده، قوزک داخلی و خارجی به وسیله صفحات پلاستیکی که مطابق با آناتومی بدن طراحی شده اند حمایت می شوند.
2016-10-30

لا انگشتی پا

این وسیله به منظور جدا کردن انگشتان پا از چسبیدگی و فاصله طراحی شده است این وسیله را شما بین انگشت شست و انگشت دوم قرار دهید.
2016-10-24

Floor reaction orthosis

این ارتز ساختاری شبیه آفو دارد.جنس ان از ترموپلاستیک و فوم می باشد که بصورت دو تکه یا یک تکه ساخته می شود.دیواره های ان باید مقاوت لازم برای جلوگیری از تغییر زاویه مج پا را داشته باشد.