2019-08-10
دست مصنوعی

ساخت دست مصنوعی با کنترل از طریق ذهن

صبح روز شنبه ژوئیه 2019 ، ملیسا لوومیس زودتر از خواب بیدار شد تا سگهایش را بیرون ببرد.او ایستاده بود ، و با تلفن خود در حال صحبت بود که ناگهان صدای مهیب وحشتناکی را شنید.دو سگ به یک...
2015-11-06
پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

انگشت مصنوعی پروتز انگشت مصنوعی دست و پا مقدمه بر اثر حوادث مختلف ممکن است فرد انگشت دست یا پای خود  از جمله انگشت شست را […]
2015-11-06

پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی پروتز اندام فوقانی ، اندامهای مصنوعی در اندام فوقانی شامل پروتزهای زیر می باشند: ۱ – پروتزهای زیبایی ( پروتزهایی که فاقد کارایی […]
2015-10-29
پروتز

پروتز چیست؟

پروتز به وسیله ای اطلاق می گردد که جانشین عضو از دست رفته می شود .نبود یک عضو ممکن است د راثر جراحی – قطع عضو […]