2021-04-18
شانه یخ زده

چرا شانه ام درد میگیرد؟

چرا شانه ام درد میگیرید ؟ بررسی اجمالی شانه دامنه حرکتی گسترده و همه کاره دارد. زمانی که مشکلی با شانه شما روبرو شود ، توانایی […]
2016-10-30
شانه بند

ساپورت شانه

نحوه عملکرد : اندام فوقاني شامل نواحي بازو ، آرنج ، ساعد ، مچ دست و انگشتان ميباشد . اين اعضاء توسط مفصل شانه به ستون فقرات مرتبط ميگردند