2015-11-06
کفش نامناسب

زگیل پا : علت و درمان

زگیل کف پا زگیل ها یک نوع عفونت پوستی هستند که در نتیجه ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) ایجاد می شوند. در این حالت ویروس با استفاده […]