2021-01-27
کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان سلامتی پای فرزند (های) مان برای ما اهمیت ویژه ای دارد پس چه بهتر که در دوران کودکی به فکرش باشیم. کفش طبی […]
2017-02-04
صافی کف پا

صافی کف پا

وقتی گفته می شود صافی کف پا دارید که قوس سمت داخل کف پاها پهن شده باشد.
2016-10-30
کفش طبی

کفش و نقش آن در درمان درد پا

کفش طبی و درمان دردهای پا کفش طبی و درمان درد پا  مقدمه : انسان برای حفاظت از پاهای خویش از صدمات وآسیب های گوناگون طبیعی […]