کفی سیلیکونی طبی

فی طبی نوعی از کفی میباشد که باعث رفع اصلاح انحرافات پا و مچ پا ، توزیع مناسب فشارهای کف پایی  و حفظ تعادل قوس های کف پایی بر اساس نیازهای فرد ساخته می شود و در داخل کفش قرار میگیرد. .

امروزه در بسیاری از کلینیک های ارتوپدی فنی از جمله در موسسه ارتوپدی فنی توان طب اسلامشهر با معاینه بالینی و لمس کف پا ، مشاهده و بررسی الگوی راه رفتن ، قالبگیری و بر اساس تجربیات متخصص ، کفی طبی برای افراد تهیه می شود.