پا پرانتزی

ناهنجاري زانوي پرانتزي ( Genu varum ) :
در اين ناهنجاري زانوها نسبت به خط مياني بدن دورتر از قوزک هاي داخلي قرار دارند. عارضه ي زانوي پرانتزي ممکن است به دليل تغييرات وضعيتي در مفاصل ران و مچ پا به وجود آيد، همچنين بسياري از وضعيت هاي انحرافي در اندام تحتاني نيز ممکن است به دليل وجود عارضه ي زانوي پرانتزي رخ دهد! ( کل سيستم حرکتي بدن به طور زنجيروار با هم ارتباط دارن)

زانوي پرانتزي هم مثل بقيه ي ناهنجاري ها به 2 نوع ساختاري و وضعيتي تقسيم ميشه:

1. اگر از نوع ساختاري باشه( از انحرافات اسکلتي ران، درشت ني يا هر دو منشاء ميگيره و معمولا به علت نرمي استخوان يا ساير علل مادرزادي ايجاد ميشه) که بايد به متخصص ارتوپد مراجعه بشه و معمولا راه درمان جراحي هستش…

2. اما اگر از نوع وضعيتي باشه، نتيجه ي چند تغيير وضعيت در مفاصل اندام تحتاني هستش که با انجام تمرينات اصلاحي منظم و رعايت يک سري اصول، قابل اصلاح هست.
? اتفاقي که ميوفته چيه؟! به زبان ساده ترکيبي از چرخش داخلي استخوان ران، هايپراکستنشن زانو و پرونيشن پا. همون طور که در عکس مشخص شده نيروهاي فشاري بر بخش هاي داخلي و نيروهاي کششي بر بخش هاي خارجي مفصل وارد مي شن!