2016-10-24

Scottish Rite

2016-10-24

Hip knee ankle foot orthosis

2016-10-24

P.T.B Brace

2016-10-24

Knee ankle foot orthosis (KAFO)

2016-10-15

pre walker splint

2016-10-15

ساخت انواع کفش و کفی طبی

2016-10-15

کفی طبی

کفی طبی فومی   ساخت کفی با استفاده از ۳نوع فوم که بر اساس مناطق تحت فشار طراحی میشوداین کفی نیز از روی قالب های استاندارد […]
2016-10-15

انواع کفش طبی

کفش های ارتوپدی در دو نوع جلو بسته و باز و رنگ های مختلف می باشد. این کفش ها دارای شاخصه های زیر می باشد: Night […]
2016-09-17
FINGER DYNAMIC SPLINT

FINGER DYNAMIC SPLINT

معرفی: این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از ان طراحی شده است که همه انها یک هدف را […]