2024-01-25
قوس زیاد کف پا

علت و درمان قوس زیاد کف پا

قوس زیاد کف پا قوس کف پا زمانی که بیش از اندازه زیاد باشد میتواند مشکلات متعددی را ایجاد کند که امکان دارد با درد و […]
2023-10-26
دلایل درد پاشنه پا

دلایل درد پاشنه پا

دلایل درد پاشنه پا از دلایل درد پاشنه پا میتوان به استفاده از کفش‌های نامناسب، فعلایت روی سطوح سخت مانند سنگ، اضافه وزن، راه رفتن غیر […]
2023-09-25
کفی طیی پای صاف

بهترین کفی طبی کف پای صاف

بهترین نوع کفی طبی برای کف پای صاف کفی طبی تخصصی که با توجه به اسکن دیجیتال کف پا ساخته میشود بهترین نوع کفی برای پوشش […]
2023-08-23
خار پاشنه

درمان خار پاشنه پا

خار پاشنه پا تجمع و رسوب کلسیم در بخش‌های پایین پاشنه باعث بیرون زدگی استخوان کوچکی در همان قسمت میشود که به خار پاشنه معروف است. […]