معرفی:

این وسیله از پلی پروپیلن ساخته میشود و به صورت یک لباس بخش عمده تنه از لگن تا خط سینه ای را در بر میگیرد.دربخش خلفی آن بمنظور گردش بهتر هوا سوراخ هایی تعبیه می شود.اثربخشی ان بستگی به فیت و ساخت مخصوص هر بیمار را دارد و نوع پیش ساخته ان تاثیر درمانی ندارد.

کاربرد:

1.شکستگی های مهره های کمری و سینه ای و بی ثباتی شدید ستون فقرات

2.حفاظت بعد از جراحی

هدف درمانی:

ایجاد بی حرکتی و کنترل کامل حرکات ستون فقرات

طرز استفاده:

به صورت 23 ساعته تا زمان ترمیم شکستگی یا بهبود  کامل بافت نرم بعد از جراحی

0/5 (0 Reviews)