2015-11-03
کفش مناسب

کفش مناسب چطور کفش است

اهمیت استفاده از کفش مناسب همه این را شنیده ایم که پا قلب دوم آدم است ، پس خیلی مهمه که کفش مناسب بپوشیم و از […]
2015-11-01
ساخت کفی با اسکن از پا

اسکن کف پا

اسکن کف پا جهت رسیدن به اندازه و ابعاد دقیق کف پا انجام میشود که میتوان با استناد به آن اقدام به ساخت کفی،کفش و صندل تخصصی کرد. این اسکن در تعین ناهنجاری های کف پا بسیار موثر عمل میکند.
2015-10-29
کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی (ارتز اندام تحتانی) امروزه میشود با کمک کفش های طبی و کفی های طبی بسیاری از بیماری های پا را […]
2015-10-29
مشخصات کفش طبی

ویژگی کفش طبی

ویژگی های کفش طبی ما 15 مورد از ویژگی هایی که یک کفش طبی استاندارد باید داشته باشد را در این مطلب گردآوری کرده ایم. اگر […]