2021-08-02

پا مصنوعی و کاربرد این پروتز

پا مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد؟ پا مصنوعی را می توان از چوب ، لاستیک ، اورتان ، تیتانیوم ، فیبر شیشه و فیبر کربن […]
2017-02-14

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

پروتز پای مصنوعی چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کنیم؟ پای مصنوعی را زمانی مورد استفاده قرار می‌دهند که قسمتی از پای بیمار یا […]
2015-11-06

پروتز زیر زانو ( پای مصنوعی زیر زانو )

پروتز زیر زانو (پای مصنوعی زیر زانو) برای قطع عضو زیر زانو پروتز زیر زانو: قطع عضو زیر زانو یکی از شایعترین قطع عضوهایی است که […]
2015-11-06

پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو پروتز بالای زانو : در یک تعریف کلی، پروتز به اندامهای مصنوعی گفته می شود که جایگزین اعضای از دست رفته ای می […]