2015-10-29

ارتز چیست؟

  ارتزها وسايل كمكي هستند كه به منظور برگرداندن توانايي هاي از دست رفته فرد، مورد استفاده قرار مي گيرند و به عبارت ديگر ارتز به […]
2014-05-09

اسکولیوز

انحراف ستون فقرات به اطراف اسکولیوز نامیده می شود که بر اساس ...

2014-05-08

کایفوز

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات ...