2019-08-10
دست مصنوعی

ساخت دست مصنوعی با کنترل از طریق ذهن

این بازوی پروتز تقریباً می تواند مانند دست واقعی حرکت کند یک پروتز مدولار میتواند  همانند بازوی طبیعی عمل کند. برای دیدن ویدئو کلیک کنید یک […]
2019-07-12

پروتز سینه چیست؛ انواع پروتز، مزایا، معایب

2017-02-14
پروتز پا

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

2016-10-24

P.T.B Brace