2022-01-06

3 نکته مفید برای انتخاب بریس پا

3 نکته مفید برای انتخاب بریس پا انتخاب بریس پا. آیا در ناحیه پا درد و درد دارید؟ درد و درد در پا نشانه ای است […]
2021-11-07

گزینه های پروتز و ارتز برای قطع اندام تحتانی و بازسازی

گزینه های پروتز و ارتز برای قطع اندام تحتانی و بازسازی خلاصه آسیب و تغییر شکل اندام تحتانی می تواند ناشی از تعدادی از علل باشد. […]