2015-11-06
اسکن کف پا

اسکن کف پا چیست؟

دستگاه اسکن کف پا با بررسی دقیق کف پا این امکان را به متخصص ارتز و پروتز میدهد که کفی و صنل طبی مناسب پای مددجو را با دقت بالا و به صورت کامپیوتری بسازند.