2021-03-01
درمان اسکولیوز

درمان اسکولیوز

درمان اسکولیوز بدون جراحی تشخیص ، پیشگیری از پیشرفت بیماری و درمان اسکولیوز بدون جراحی با بریس میلواکی ، بریس بوستون  و … در موسسه توان […]
2015-10-29
درمان اسکولیوز

درمان بیماری اسکولیوز با بریس

درمان اسکولیوز بدون جراحی تشخیص ، پیشگیری از پیشرفت بیماری و درمان اسکولیوز بدون جراحی با بریس میلواکی ، بریس بوستون  و … در موسسه توان […]
2015-10-29
درمان اسکولیوز

اسکولیوز چیست؟

اسکولیوز چیست ؟   اسکولیوز چیست : اسکولیوز انحنای جانبی ستون فقرات است. اسکولیوز یک انحنای جانبی ستون فقرات است که بیشتر در دوران رشد(جهش) دقیقاً […]