2022-04-17

اسکولیوز خفیف

اسکولیوز خفیف اسکولیوز خفیف. به طور کلی موارد اسکولیوز به یکی از سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم می‌شوند. اسکولیوز خفیف تا حد زیادی شایع […]
2022-02-14

اسکولیوز چگونه درمان میشود

اسکولیوز اسکولیوز (تلفظ sko-lee-o-sis) یک ناهنجاری سه بعدی است که زمانی رخ می دهد که ستون فقرات به پهلو بچرخد و خمیده شود. اغلب این وضعیت […]
2022-01-10

علائم اسکولیوز

علائم اسکولیوز: خفیف، متوسط ​​و شدید علائم اسکولیوز. اسکولیوز وضعیتی را توصیف می کند که در آن بیمار انحنای غیر طبیعی ستون فقرات دارد. این منحنی […]