2016-10-24

Floor reaction orthosis

این ارتز ساختاری شبیه آفو دارد.جنس ان از ترموپلاستیک و فوم می باشد که بصورت دو تکه یا یک تکه ساخته می شود.دیواره های ان باید مقاوت لازم برای جلوگیری از تغییر زاویه مج پا را داشته باشد.