2016-09-17
FINGER DYNAMIC SPLINT

FINGER DYNAMIC SPLINT

این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از....
2016-09-17
ثابت کننده انگشت

Short Finger Splint

این وسیله که به اسپلینت استاتیک انگشتان معروف است از جنس ترمو پلاستیک ساخته می شود.یک وسیله...