2022-01-06

3 نکته مفید برای انتخاب بریس پا

3 نکته مفید برای انتخاب بریس پا انتخاب بریس پا. آیا در ناحیه پا درد و درد دارید؟ درد و درد در پا نشانه ای است […]
2016-10-24

Hip knee ankle foot orthosis

این وسیله از مفاصل فلزی و ترموپلاستیک ساخته میشود. از آنجایی که این ارتز بزرگ بوده دو اندام...
2016-10-24
ارتز زانو

Knee ankle foot orthosis (KAFO)

این وسیله از دو بخش شل رانی و ساپورت مچ پا تشکیل میشود. ساپورت مچ پا میتواند آفو یا کفش و رکاب باش...
2015-11-06
ارتز اندام تحتانی

بریس بلند Long leg Brace

بریس بلند Long Leg Brace بریس بلند یا KAFO مفصل دار یکی از معمول ترین وسایل کمکی است. بریس وسیله ای است که همزمان مفصل زانو […]