2016-08-27
بریس Sarmiento

Sarmiento

بریس Sarmiento (سارمینتو) بریس Sarmiento. این وسیله از جنس پلاستیک فوم میباشد و جایگزین گچ بازو می شود. سبک تر و بهداشتی تر از گچ میباشد […]