2015-11-01
سلامت پا

پا foot

پا ( foot ) پا یکی از مهمترین ساختارهای بدن است . بطوریکه نحوه عملکرد آن می تواند بر عملکرد تمام ساختارهای بدن و بخصوص مفاصل […]
2015-10-29
کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی (ارتز اندام تحتانی) امروزه میشود با کمک کفش های طبی و کفی های طبی بسیاری از بیماری های پا را […]