2015-11-06

درمان خار پاشنه پا بدون جراحی

در عارضه خار پاشنه پا نوار بافتی کشیده شده از پاشنه تا پنجه، یعنی همان پلانتار فاسیا یا رباط یا آرنگ کف پا دچار التهاب می‌شود. […]