2015-11-06
خار پاشنه

درمان خار پاشنه پا بدون جراحی

خار پاشنه در عارضه خار پاشنه پا نوار بافتی کشیده شده از پاشنه تا پنجه، یعنی همان پلانتار فاسیا یا رباط یا آرنگ کف پا دچار […]