2023-08-23
خار پاشنه

درمان خار پاشنه پا

خار پاشنه پا تجمع و رسوب کلسیم در بخش‌های پایین پاشنه باعث بیرون زدگی استخوان کوچکی در همان قسمت میشود که به خار پاشنه معروف است. […]