2022-04-07

تمرین خار پاشنه

10 تمرین خار پاشنه که باید در خانه امتحان کنید تمرین خار پاشنه. خار پاشنه که به آن استئوفیت نیز می‌گویند، برجستگی‌های استخوان اضافی هستند که […]
2015-11-06

درمان خار پاشنه پا بدون جراحی

درمان خار پاشنه پا بدون جراحی درمان خار پاشنه.خار پاشنه می تواند بسیار دردناک باشد و این می تواند افراد مبتلا را از فعالیت منصرف کند. […]