2015-11-06

درد انگشتان پا و زیر پنجه(متاتارسالژی):علت و درمان

  متاتارسالژی با توجه به وجود درد در زیر انگشتان پا تشخیص داده می شود. کلمه متاتارسالژی به معنی «درد در ناحیه کف پا» است. جلوی […]