2021-05-11
درد انگشتان دست

درد انگشتان دست ،علت و درمان

علت و درمان درد انگشتان دست درد انگشتان دست می تواند بر تحرک مفصل تأثیر بگذارد و توانایی فرد در انجام فعالیت های روزمره را تحت […]
2015-11-06

درد انگشتان پا و زیر پنجه(متاتارسالژی):علت و درمان

درد انگشتان پا(متاتارسالژی) متاتارسالژی با توجه به وجود درد انگشتان پا در زیر انگشتان تشخیص داده می شود. کلمه متاتارسالژی به معنی «درد در ناحیه کف […]