2016-10-30
کفش طبی

کفش و نقش آن در درمان درد پا

درمان درد پا با کفش طبی کفش طبی و درمان درد پا  مقدمه : انسان برای حفاظت از پاهای خویش از صدمات وآسیب های گوناگون طبیعی […]
2015-11-06

درد انگشتان پا و زیر پنجه(متاتارسالژی):علت و درمان

درد انگشتان پا(متاتارسالژی) متاتارسالژی با توجه به وجود درد انگشتان پا در زیر انگشتان تشخیص داده می شود. کلمه متاتارسالژی به معنی «درد در ناحیه کف […]