2015-10-29
اسکولیوز

بیماری اسکولیوز

بیماری اسکولیوز باعث ایجاد انحراف در ستون فقرات میشود که منجر به بدشکلی ظاهری کمر و اختلال حرکتی و تنفسی میشود. این ناهنجاری هرچه زودتر تشخیص داده شود راحت‌تر درمان میشود.