2022-01-05

دیابت و سلامت پا

دیابت و سلامت پا دیابت و سلامت پا. اگر دیابت دارید، در اینجا راهی برای ایستادن روی پای خود وجود دارد: هر روز آنها را بررسی […]
2015-11-06

دیابت و زخم پا : پیشگیری و درمان با کفش و کفی طبی

زخم پای دیابتی زخم پای دیابتی چیست؟ زخم پای دیابتی یک زخم یا زخم باز است که تقریباً در 15 درصد بیماران دیابتی ایجاد می شود […]