2015-11-06

دیابت و زخم پا : پیشگیری و درمان با کفش و کفی طبی

دیابت چیست؟ ناتوانی بدن در تولید انسولین یا استفاده مناسب از آن و نقص توانایی بدن در تبدیل قند، نشاسته و دیگر مواد غذایی به انرژی […]