2015-11-06

دیابت و زخم پا : پیشگیری و درمان با کفش و کفی طبی

زخم پای دیابتی زخم پای دیابتی چیست؟ زخم پای دیابتی یک زخم یا زخم باز است که تقریباً در 15 درصد بیماران دیابتی ایجاد می شود […]