2022-01-13

مراقبت از پا در زمستان

اشتباهات مراقبت از پا در زمستان که باید از آنها اجتناب کنید مراقبت از پا در زمستان. همانطور که هوای سرد شروع به سوزاندن می کند، […]
2022-01-05

دیابت و سلامت پا

دیابت و سلامت پا دیابت و سلامت پا. اگر دیابت دارید، در اینجا راهی برای ایستادن روی پای خود وجود دارد: هر روز آنها را بررسی […]