2021-04-22

شانه یخ زده چیست؟و چطور درمان میشود؟

شانه یخ زده (منجمد) چیست؟ شانه یخ زده وضعیتی است که مفصل شانه شما را تحت تأثیر قرار می دهد. معمولا در این مشکل درد و […]
2016-10-30
شانه بند

ساپورت شانه

نحوه عملکرد : اندام فوقاني شامل نواحي بازو ، آرنج ، ساعد ، مچ دست و انگشتان ميباشد . اين اعضاء توسط مفصل شانه به ستون فقرات مرتبط ميگردند