2016-08-27
eight bandage

Eight Bandage

معرفی eight bandage: eight bandage یک وسیله استرپی است که دور شانه بسته میشود. درد شانه چه عواملی باعث درد شانه می شود چندین عامل و […]