2021-01-27
کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان نوعی کفش مخصوص است که توسط(یا تحت نظر) کارشناس ارتز و پروتز ساخته میشود و معمولا توسط پزشک ارتوپد برای اصلاح ناهنجاری های پای کودکان تجویز میگردد.