2021-12-11

خار پاشنه و درمان بدون جراحی

خار پاشنه چیست؟ خار پاشنه (heel spur) یک بیماری پا است که به وسیله‌ رشد استخوان مانند به نام رسوب کلسیم ایجاد می شود که بین […]