2015-10-29

بیماری اسکولیوز

بیماری اسکولیوز چیست؟ و چقدر اهمیت دارد اسکولیوز یک انحنای جانبی ستون فقرات است که اغلب در نوجوانان تشخیص داده می شود. در حالی که اسکولیوز […]