2021-08-31
کوتاهی پا

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم کوتاهی پا یا همان، داشتن یک پا بلندتر از پای دیگر […]
2015-11-06
درمان کوتاهی پا

درمان کوتاهی پا

تشخیص و درمان کوتاهی پا اختلاف طول اندام ، تفاوت بین طول بازوها یا پاها است. این مقاله منحصراً بر تفاوت در طول پا و درمان […]