2022-02-14

اسکولیوز چگونه درمان میشود

اسکولیوز اسکولیوز (تلفظ sko-lee-o-sis) یک ناهنجاری سه بعدی است که زمانی رخ می دهد که ستون فقرات به پهلو بچرخد و خمیده شود. اغلب این وضعیت […]
2015-10-29
درمان اسکولیوز

درمان بیماری اسکولیوز با بریس

درمان اسکولیوز بدون جراحی طبیعی است که ما برای درمان اسکولیوز و انواع دیگر انحراف ستون فقرات به فکر درمان های بدون جراحی باشیم، زیرا هم […]