2015-11-06

کلاب فوت و درمان این اختلال

کلاب فوت (چرخش پنجه پا به داخل) چیست و چگونه درمان میشود؟ کلاب فوت یا پاچنبری یک ناهنجاری پا است که به سه نوع مختلف طبقه […]