2015-10-30

عمل دیسک کمر

راهنمای بیماران پس از عمل دیسک کمر Discectomy کمر نوعی عمل دیسک کمر برای رفع دیسک در کمر است. در این جراحی از بریدگی (برش) کوچکتر […]