2022-03-17
کفی طبی پای صاف

کفی طبی پای صاف

صافی کف پا مشکلی است رایج که در بسیاری از موارد باعث کاهش و اختلال در فعالیت های روزمره و ایجاد درد میشود. یکی از راه های کاربردی، آسان و ارزان استفاده از کفی طبی تخصصی است
2016-10-15
کفش طبی

کفش و کفی طبی

کفش و کفی طبی برای محافظت از پا و اصلاح مشکلات آن استفاده می شود. با اینکه مشکلات ارتوپدی پا هم در کودکان و هم در بزرگسالان...