2021-10-04

درمان گودی کمر چگونه است؟

درمان گودی کمر چگونه است؟ آیا با ورزش درمان میشود؟ لوردوز( گودی کمر ) نام پزشکی منحنی داخلی ستون فقرات است که اغلب در گردن یا […]