2015-11-06

پا چنبری (کلاب فوت) چیست؟راه های درمان،علائم و علت

عارضه پاچنبری (کلاب فوت) یک بدشکلی است که در آن پای نوزاد به داخل می‌چرخد و اغلب چنان شدید است که کف پاها به داخل یا حتی […]