2021-11-07

گزینه های پروتز و ارتز برای قطع اندام تحتانی و بازسازی

گزینه های پروتز و ارتز برای قطع اندام تحتانی و بازسازی خلاصه آسیب و تغییر شکل اندام تحتانی می تواند ناشی از تعدادی از علل باشد. […]
2021-10-18

انتخاب پای مصنوعی

انتخاب پای مصنوعی برای افراد مبتلا به قطع اندام تحتانی: راهنمای تمرین بالینی خلاصه ی انتخاب پای مصنوعی معرفی این دستورالعمل برای ارائه شواهد فعلی و […]
2017-02-14

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

پروتز پای مصنوعی چیست و چه زمانی باید از آن استفاده کنیم؟ پای مصنوعی را زمانی مورد استفاده قرار می‌دهند که قسمتی از پای بیمار یا […]
2015-10-29

پروتز چیست؟

پروتز چیست ؟ پروتز چیست: پروتز به وسیله ای اطلاق می گردد که جانشین عضو از دست رفته می شود .نبود یک عضو ممکن است د […]