2016-08-20
درمان اسکولیوز با بریس میلواکی

بریس میلواکی

بریس میلواکی معرفی: بریس میلواکی (miwaukee brace) قدیمی ترین وسیله برای اصلاح اسکولیوز است.در مطالعات مختلف به عنوان بهترین گزینه درمانی برای اسکولیوز مطرح شده است.میلواکی […]