2017-04-03

پیشگیری ثانویه از زخم پای دیابتی

2016-10-15

انواع کفش طبی

کفش های ارتوپدی در دو نوع جلو بسته و باز و رنگ های مختلف می باشد. این کفش ها دارای شاخصه های زیر می باشد: Night […]
2015-11-06

دیابت و زخم پا : پیشگیری و درمان با کفش و کفی طبی

دیابت چیست؟ ناتوانی بدن در تولید انسولین یا استفاده مناسب از آن و نقص توانایی بدن در تبدیل قند، نشاسته و دیگر مواد غذایی به انرژی […]