2016-10-15

کفی طبی ارتوپدی

کفی طبی ارتوپدی چیست؟ وچه کاربردی دارد کفی طبی ارتوپدی نوعی از کفی کفش میباشد که باعث اصلاح انحرافات پا و مچ پا ، توزیع مناسب […]